Kup coś :)

Rekuperacja od podstaw

Rekuperacja z odzyskiem ciepła

Rekuperacja z odzyskiem ciepła to system wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) połączonej z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze (centrali wentylacyjnej).

Odzysk ciepła odbywa się w wymienniku ciepła rekuperatora – w jego kanalikach chłodne powietrze zasysane z zewnątrz ogrzewane jest ciepłem odzyskanym z ciepłego powietrza wydalanego z domu na zewnątrz (z kuchni, łazienki itp.)

Choć w rekuperatorze świeże i czyste powietrze spotyka się z ciepłym, zużytym powietrzem domowym, nie mieszają się ze sobą. Następuje jedynie proces odzyskania ciepła, dzięki czemu do pomieszczeń trafia wyłącznie świeże powietrze, zapewniając komfortowe warunki.

Gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła ochładza lub ogrzewa powietrze wykorzystując energię z gruntu, zanim trafi ono do rekuperatora zainstalowanego wewnątrz domu.

 

Rekuperatory Zehnder pracują w oparciu o glikolowe wymienniki gruntowe, ponieważ:

Ich montaż jest higieniczny i bezawaryjny

Glikol polietylenowy jest bezpieczny dla człowieka i środowiska

Wymiennik pracuje bez względu na poziom wód gruntowych oraz naturalne osuwanie się terenu

Na głębokości 1,5 – 2m, w której położone są odporne na uszkodzenia przewody panuje stała temperatura ok. 8°C

Zalety zastosowania:

Ogólnie rzecz biorąc instalacja rekuperacji z odzyskiem ciepła zapewnia komfort klimatyczny w domu – zimą, nawiewane z zewnątrz powietrze jest ogrzewane, a latem – schładzane.

Główną zaletą rekuperacji jest ograniczenie strat ciepła, ponieważ zużyte, ogrzane w pomieszczeniach powietrze nie ucieka przez komin, tylko jest źródłem ciepła (bądź chłodu) dla napływającego powietrza. W efekcie, w domach z dobrze funkcjonującą rekuperacją odczuwalne są oszczędności związane z wydatkami na ogrzewanie.