Kup coś :)

Czemu nie działa?

Jeśli zainwestowałeś w wentylację mechaniczną połączoną z odzyskiem ciepła, oczekujesz, że w Twoim domu panować będzie komfort klimatyczny oraz odczuwalne oszczędności na ogrzewaniu.

Może się jednak zdarzyć, że rekuperacja nie przyniesie oczekiwanych efektów. Oto potencjalne powody:

Brak izolacji na elementach instalacji, które nie znajdują się w gruncie, czyli np. w pomieszczeniach. Efekt? Schłodzone w gruncie powietrze przechodząc przez nieizolowany fragment instalacji nagrzeje się obniżając sprawność całego układu.

Instalacja na nieizolowanym poddaszu – to prosta droga do tego, by zniwelować działanie całej pracy wymiennika – temperatura na nieizolowanym poddaszu potrafi osiągnąć 50°C nagrzewając maksymalnie umiejscowione tam przewody.

Brak czerpni ściennej i by-passu – wymiennik ciepła pracujący bez przerwy, zwłaszcza w temperaturach ekstremalnych, traci swoją sprawność. Należy zapewnić takie rozwiązanie, które umożliwi regenerację wymiennika.

Poprawnie położona instalacja

Nie wymienione filtry – regularna wymiana filtrów w rekuperatorze ma istotne znaczenie. Filtry zatrzymują większość zanieczyszczeń, brudzą się dość często i należy je wymieniać średnio raz na 3 miesiące, a przynajmniej raz w miesiącu kontrolować ich stan. Zaniedbując te działania możemy doprowadzić do zabrudzenia wymiennika.

Nie osłonięte okna latem – słońce operujące przez szyby potrafi znacznie podnieść temperaturę pomieszczeń, utrudniając skuteczne obniżenie jej. Jeśli oczekujemy komfortu klimatycznego w domu w czasie upałów, pamiętajmy o zasłanianiu wszystkich okien, łącznie z dachowymi, a także unikajmy częstego otwierania okien i drzwi

Nie wyregulowana instalacja – pominięcie przez firmę instalacyjną precyzyjnej regulacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może spowodować, że układ nie będzie poprawnie pracował. Warto dopilnować, by przed przekazaniem układu do użytkowania, firma sprawdziła przepływy powietrza w pomieszczeniach pod kątem zgodności z projektem.

Korzystaj z profesjonalnych usług

Zbyt płytko umiejscowiony gruntowy wymiennik ciepła – jeśli gruntowy wymiennik położony jest powyżej tzw. strefy przemarzania gruntu, możesz spodziewać się, że zimą rura będzie zamarzać, a letnie upały spowodują obniżenie sprawności wymiennika ze względu na nagrzany grunt wokół.

Nieszczelności w domu – dom, w którym występuje wiele nieszczelności (np. w oknach, kominach wentylacyjnych, dachu) uniemożliwia sprawne działanie systemu wentylacji wywołując duże straty energii na zewnątrz