Kup coś :)

Rekuperator entalpiczny

Istotę działania rekuperatora z wymiennikiem entalpicznym łatwiej będzie zrozumieć posługując się obrazowymi opisami.

W zamieszkanym i normalnie funkcjonującym domu domownicy oprócz ciepła, wytwarzają także wilgoć na skutek gotowania, prania czy mycia się. Co dalej dzieje się z wilgocią?

Przy standardowym wymienniku ciepła wilgoć napływająca do niego skrapla się. W efekcie sprawność wymiennika rośnie, jednakże ceną za to jest suche powietrze w pomieszczeniach, co jest odczuwalne szczególnie zimą. Właściciele standardowych wymienników ciepła bardzo często w okresie zimowym czasowo ograniczają wentylację lub wspomagają się nawilżaczami powietrza czy też klimatyzerami. Wadą tych urządzeń jest fakt, że nawilżają powietrze, ale nie wpływają na zmianę temperatury w pomieszczeniu. Dobra alternatywą jest zastosowanie nawilżaczy kanałowych, które montuje się w kanałach wentylacyjnych. Trzeba jednak liczyć się z regularnym, corocznym czyszczeniem i dezynfekcją całej instalacji wentylacyjnej.

Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym rozwiązuje wyżej opisane problemy. Jego działanie polega na przekazaniu części wilgoci z powietrza wywiewanego z budynku do powietrza nawiewanego. Para wodna właściwie nie ulega skropleniu w wymienniku, tylko jest przekazywana w postaci cząsteczek pary wodnej wraz ze swoją energią, bezpośrednio do strumienia powietrza nawiewanego.

Efekty?

Większa wilgotność powietrza w pomieszczeniach, ale także brak ryzyka oszronienia wymiennika, dzięki czemu wentylacja pracuje ciągle, nie powodując większego zużycia energii. Rekuperator entalpiczny zużywa mniej energii niż rekuperator standardowy z pracującym dodatkowo nawilżaczem powietrza.

Dodatkową zaletą rekuperatora entalpicznego jest fakt, że wykonany jest on z opatentowanej membrany polimerowej z wbudowaną technologią Microban firmy dPoint. Jest ona odporna na zagrzybianie, zamarzanie i drobnoustroje. Jej działanie przypomina tzw. materiały oddychające. Entalpiczny wymiennik ciepła wykonany z membrany polimerowej można myć.